Tenttiarkisto

Opiskelun avuksi Oulun lääketieteellinen kilta on kerännyt vanhoja tenttejä opiskelijoiden nähtäväksi. Voit auttaa toimintaa tuomalla kysymyspaperin tentin jälkeen kiltahuoneelle, josta se siirretään edelleen nettiin. Tenttiarkistoon on skannattu kaikki helmikuussa 2013 kiltahuoneelta löytyneet tentit. Muistakaahan tuoda aina uudet.

 


Tarvittaessa voit vierailla myös vanhassa tenttiarkistossa.

 

 

 

Attendo MedOne on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava terveyspalveluyhtiö, jolla on yhteistyötä lähes 250 kunnan, kuntayhtymän ja yrityksen kanssa. Attendo MedOne toimii hoiva- ja hoitoalalla lähes kaikilla toimialoilla. Se tarjoaa hoiva- ja sosiaalipalveluja, terveyskeskuspalveluita, erikoissairaanhoitoa, työterveyshuoltoa, lääkäri- ja hoitajapalveluja sekä suun terveydenhuoltoa. Attendo MedOne on alansa joustavin työnantaja. Yli 4000 terveydenhuollon ammattilaista on samaa mieltä.

Kommentoi