Valtuusto


Killan Valtuusto on killassa korkeinta päätäntävaltaa käyttävä osa, joka kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Valtuusto mm. hyväksyy killan budjetin, nimittää hallituksen jäsenet sekä myöntää heille tarvittaessa eron tehtävistään. Valtuuton jäsenet valitaan syksyisin järjestettävillä valtuustovaleilla vuodeksi kerrallaan, ja luonnollisesti kaikki kiltalaiset ovat äänioikeutettuja. Pyrkimyksenä on, että valtuustossa on mukana jäseniä kaikilta vuosikursseilta, mutta luonnollisesti äänestysaktiivisuus ratkaisee asian.

Valtuuston jäsen ei voi olla hallituksen jäsen, eikä hallituslainen saa puolestaan istua valtuustossa.

Istuva puheenjohtaja on Charlotta Henriksson.