Lääkärin sijaisena toimiminen

Lue tarkemmin lääkärin sijaisena toimimisesta 4. ja 5. vuoden opintojen suorittamisen jälkeen Valviran ja Lääkäriliiton sivuilta:

Valvira.fi

Lääkäriliitto

“Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muissa tehtävissä terveyskeskuksessa. Opiskelijan pitää olla suorittanut myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Jos neljännen vuoden opinnot suorittaneella opiskelijalla on päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa eli vanhemman kollegan rinnalla.

Viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä. Hän voi toimia niissä myös päivystystehtävissä, jolloin takapäivystäjä pitää olla nimettynä. Takapäivystäjän tulee olla laillistettu lääkäri, joka on aina tavoitettavissa viivytyksettä ja jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.”