Hallitus vastaa toimintasuunnitelmaan pohjautuen Killan juoksevan toiminnan pyörittämisestä ja valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen työsarkaa ovat opintoihin ja työelämään liittyvä edunvalvonta, viestintä, taloushallinto, kiltahuone, harrasteryhmät, lajikokeilut sekä sitsien ja muiden pienempien juhlien järjestäminen. Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti kaikille kiltalaisille avoimia ja niiden ajankohdista ja päätöksistä tiedotetaan lääkis-listalla. Kokouksissa istuvat äänivaltaisten hallituslaisten lisäksi pöytäkunnan jäsenet. Pöytäkuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtaja, pääsihteeri, hallituksen sihteeri ja SML:n paikallisedustajat. Hallituslaiset vastaavat mielellään kaikkiin kiltalaisten kysymyksiin sähköpostin kautta tai vaikka kiltiksellä kahvikupin ääressä!

Hallituksen keskuudesta valitaan vuosittain yhdenvertaisuusvastaava. Häneen voi esimerkiksi kiusaamis- tai syrjintätapauksissa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhdenvertaisuusvastaava pyrkii ohjaamaan keskustelua asianmukaisille tahoille, joita ovat muun muassa yliopiston yhdenvertaisuusvastaava ja opintopsykologi. OLK:n 2023 yhdenvertaisuusvastaava on Joakim Hulkkonen (paasihteeri(at)olk.fi).

Mikäli haluat antaa palautetta hallitukselle tai jollekin muulle OLK:n toimijalle, voit jättää palautetta Killan palautelaatikoon tai ottaa yhteyttä Killan tiedotusvastaavaan. Tiedotusvastaavan toimenkuvaan kuuluu mm. palautteen vastaanottaminen ja välittäminen (tiedotusvastaava(at)olk.fi).

Hallituksen puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Jatta Kaija (puheenjohtaja(at)olk.fi).

Hallituksen jäsenet (2023):

PUHEENJOHTAJA

Jatta Kaija
puheenjohtaja@olk.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Ilona Kaisti
varapuheenjohtaja@olk.fi

KIINTEISTÖN EDUSTAJA

Jasmine Uusitalo
wanhimmat@olk.fi

TALOUSVASTAAVA

Maija Leppävuori
talousvastaava@olk.fi

KOULUTUSVASTAAVA

Jasmine Mansurow
kopovastaava@olk.fi

KOULUTUSVASTAAVA

Maija Pitkänen
kopovastaava@olk.fi

SOSIAALIPOLITIIKKA

Touko Loukkola
sopovastaava@olk.fi

TAPAHTUMAVASTAAVA

Laura Niemelä
tapahtumavastaava@olk.fi

TAPAHTUMAVASTAAVA

Lauri Pesonen
tapahtumavastaava@olk.fi

VAPAA-AIKAVASTAAVA

Tuomas Qvist
vapaa-aikavastaava@olk.fi

VARAINHANKINTAVASTAAVA

Emilia Putila
varainhankintavastaava@olk.fi

SOMEVASTAAVA

Iida Tuunanen
somevastaava@olk.fi

TIEDOTUSVASTAAVA

Jenni Lohiniva
tiedotusvastaava@olk.fi

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA

Elina Meriläinen
kansainvalisyysvastaava@olk.fi

Pöytäkunta (2023):

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

Julia Mäntylä
valtuustonpj@olk.fi

PÄÄSIHTEERI

Joakim Hulkkonen
paasihteeri@olk.fi

SIHTEERI

Ella Marjamäki
sihteeri@olk.fi

SML-EDUSTAJA

Henni Kangas-Kärki
sml-edustaja@olk.fi

SML-EDUSTAJA

Matin Moradi
sml-edustaja@olk.fi