KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISY

Hallituksen keskuudesta valitaan vuosittain yhdenvertaisuusvastaava. Häneen voi esimerkiksi kiusaamis- tai syrjintätapauksissa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhdenvertaisuusvastaava pyrkii ohjaamaan keskustelua asianmukaisille tahoille, joita ovat muun muassa yliopiston yhdenvertaisuusvastaava ja opintopsykologi. OLK:n 2022 yhdenvertaisuusvastaava on Jani Virkkala (sopovastaava(at)olk.fi).

Tapahtumissaan Oulun Lääketieteellinen Kilta haluaa, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo. Kilta suosittelee erittäin vahvasti tapahtumien järjestäjiä (myös Killan ulkopuoliset tapahtumat) nimeämään esim. sähköpostissa tapahtuman häirintäyhdyshenkilön tai muun vastuuhenkilön. Alla ohjeistusta eri tilanteisiin:

 

Killan tiloissa/tapahtumissa: 

Ilmoita tapahtuneesta mahdollisimman pian tapahtuman häirintäyhdyshenkilölle. Ilmoituksen voi myös tehdä jälkikäteen, mikäli sitä ei tilanteessa syystä tai toisesta kykene tekemään. Killan tapahtumissa tapahtuneet häirintätapaukset käsitellään asianmukaisesti kaikkia osapuolia kuullen. Killan sääntöihin on kirjattu kurinpito-ohjesääntö, jota seuraamme. Killan kurinpito-ohjesääntö löytyy tästä. Killan tapahtumissa häirintäyhdyshenkilöillä on päällä liivi/nauha, josta heidät tunnistaa. Mahdollisesti näitä lainataan myös muihin lääkiksen sisäisiin tapahtumiin.

Yliopiston tiloissa/tapahtumissa: 

Oulun Yliopistolla on kiusaamisen ja häirinnän suhteen nollatoleranssi. Yliopistolla on dokumentti ”Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun Yliopistossa”, jossa asiaa käsitellään tarkemmin. Tähän dokumentiin kannattaa jokaisen tutustua. Aiheesta on myös nettisivut, joihin voi tutustua täältä.

Häirintäilmoituksen Yliopistolle voi tehdä täältä. Mikäli tätä kautta ei ilmoitusta halua tehdä, voi olla suoraan yhteydessä koulutuspalvelupäälikköön (lääketiede: Katja Pura, katja.pura@oulu.fi ) tai opintopsykologiin (Pia Partanen, opintopsykologi@oulu.fi ).

Rikosta epäiltäessä Kilta kehottaa opiskelijoita kääntymään poliisin puoleen. Rikosilmoituksen voi tehdä suoraan netistä. Sähköinen rikosilmoitus on poissa käytöstä öisin klo 22.45-06 välisen ajan. Poliisilla on käytössään myös valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka palvelee numerossa 0295 419 800 arkisin klo 8–16.15. Täältä saa apua esim. rikosilmoituksen teossa.

Mikäli et tiedä onko kyseessä ollut Killan vai jonkun muun järjestämä tapahtuma, niin tapahtuman järjestäjiltä voi asiasta kysyä. Myös Killan yhdenvertaisuusvastaavalta saa kysyä kaikesta matalalla kynnyksellä esim. sähköpostitse (2022: sopovastaava(at)olk.fi).