Kansainvälisyys Lääketieteellisessä

 

Vaikka kansainvälisyys korostuu alati nykypäivänä, lääketieteessä se on ollut keskeinen osa jo pitkään. Tämän sivun tarkoitus on lyhyesti ja ytimekkäästi esitellä ja helpottaa lääketieteen opiskelijoita löytämään eri vaihtoehtoja kansainvälistymiseen. Tälle sivulle on kerätty lyhyt infopaketti sekä eri lähteitä ja yhteystietoja, joita hyödyntämällä pääsee kansainvälistymisen tielle!

Yhteystietoja:

LTK:n kansainvälisten asioiden suunnittelija ja lääketieteen vaihtokoordinaattori

Opiskelijoiden tärkein yhteyshenkilö ja apuri yliopiston vaihto-ohjelmia ym. kansainvälistymistä koskevissa asioissa.

Elisa.Mejias(at)oulu.fi

 

OLK:n kansainvälisyysvastaava

OLK:n kv-vastaava on Killan ja opiskelijoiden edustaja tiedekunnan kansainvälisyysasioissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisen ja sen mahdollisuuksien edistäminen toimien samalla Killan ja kansainvälisten opiskelijoiden välisenä yhteyshenkilönä.

kansainvalisyysvastaava(at)olk.fi

 

FiMSIC Oulu

Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta toimii kansainvälisesti edustamalla suomalaisia medisiinareita kansainvälisissä tapahtumissa sekä ylläpitämällä SCOPE- ja SCORE-vaihtotoimintaa. Oulussa toiminnasta vastaa paikalliskomitea, joka toimii samalla Killan harrasteryhmänä.

 

Vaihtotiimi (paikallinen vaihtotoiminta): exchanges_oulu(at)fimsic.org  

VPE – ulkoisten asioiden varapuheenjohtaja (kansainvälinen edustaminen): fimsicfinland(at)ifmsa.org

 

VAIHTO-OPISKELU
Yliopiston kautta vaihtoon

Yliopisto ja tiedekunta tarjoavat erilaisia vaihtomahdollisuuksia vuosittain. Vaihtopaikkojen yliopiston sisäinen esihaku tapahtuu yliopiston SoleMove –järjestelmässä, jossa haetaan sekä yliopiston yleisiä että tiedekuntaspesifisiä vaihtopaikkoja. Tietoa yliopiston vaihto-ohjelmista ja -kohteista saa esimerkiksi yliopiston Vaihtoon –sivuilta täältä.

 

Yliopiston tarjoaman vaihtopaikan saaminen edellyttää, että voit edistää opintojasi vaihdoissa suorittamistasi kursseista, eli saada opintopisteitä tutkintoosi sisällytettävistä kursseista. Käytännössä tämä rajaa mahdollisia yliopiston yleisiä vaihto-ohjelmia ja kohteita erityisesti lääketieteen opiskelijoilta.

Lääketieteen opiskelijoilla onkin paremmat mahdollisuudet saada lääketieteellisen tiedekunnan solmimien vaihtosopimusten mukaisia paikkoja, jolloin opintojen hyväksiluku on usein helpompaa ja hakijoita vähemmän. Lääketieteellinen tiedekunta solmii ERASMUS ja Nordplus -sopimuksia, sekä kahdenvälisiä sopimuksia yksittäisten yliopistojen kanssa.

Kurssien hyväksilukua tutkintoon kannattaa selvitellä jo vaihtoa harkitessa yhdessä kv-koordinaattorin kanssa, sekä vaihtoa suunnitellessa myös oppiainevastaavien ja koulutussuunnittelijoiden kanssa.

Esihaussa sopimuspaikan saamisen jälkeen opiskelijan täytyy vielä hakea varsinaista vaihtopaikkaa suoraan kohdeyliopistosta sen ohjeistuksen mukaan, ennen kuin vaihto voi varmistua. Saadessasi yliopiston vaihtopaikan, voit yleensä hakea vaihtoon myös apurahaa. Apurahan saaminen edellyttää vaihdon hyväksyntää SoleMove –järjestelmässä, opintopisteiden saamista ja apurahahakemuksen tekemistä SoleGrant –järjestelmässä.

LTK:n vaihto-ohjelmat:

ERASMUS -vaihdot

 • Suurin vaihto-ohjelmista
 • Haettavana ERASMUS-ohjelmaan kuuluvat yliopistot tiedekuntaspesifisten sopimusten mukaisesti
 • Vaihto kestää 3 – 10 kk ja voi sisältää kurssiopintoja ja/tai harjoitteluja kohteesta riippuen
 • Haettavissa ERASMUS-apurahaa

Nordplus – vaihdot

 • Pienempi ohjelma (jää joskus ERASMUS-ohjelman varjoon kohdeyliopistoissa)
 • Haettavana pohjoismaiset Nordplus-verkostoon kuuluvat yliopistot tiedekunnan sopimusten mukaisesti
 • Vaihto kestää 1 vk – 10 kk, ja voi sisältää kurssiopintoja ja/tai harjoitteluja
 • Haettavissa Nordplus-apurahaa

Yliopistojen kahdenväliset vaihdot

 • Haettavat kohteet vaihtelevat vuosittain
 • Haettavissa yliopiston yleistä apurahaa (edellyttää vaihdon hyväksilukua = noppia)

 

ERASMUS+ Traineeship -harjoitteluvaihdot

 • Haettavana kaikki (lääketieteelliset) Erasmus-yliopistot
 • Harjoittelupaikka sovitaan ensin suoraan kohdeyliopiston kanssa (itse tai kv-koordinaattorin välityksellä), jonka jälkeen haetaan yliopiston hyväksyntää harjoittelulle SoleMove -järjestelmässä, haku liukuvasti ympäri vuoden
 • Vaihto kestää yleensä 2-12 kk, koostuen harjoitteluista, joiden hyväksiluvusta on sovittava etukäteen
 • Yli 2 kk kestäviin hyväksiluettaviin (=opintopisteitä kerryttäviin) harjoitteluihin voi hakea yliopiston apurahaa

 

Yliopiston yleiset vaihto-ohjelmat:

Yliopistolla on kaikille opiskelijoille avoinna olevia vaihto-ohjelmia ja -kohteita kuten ISEP, north2north, FIRST ja muut vaihto-ohjelmat (esimerkiksi Australiaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan). Käytännössä lääketieteen opiskelijoiden on kuitenkin vaikea saada näitä paikkoja, sillä he kilpailevat samoista paikoista kaikkien muiden yliopiston opiskelijoiden kanssa. Hakua vaikeuttaa se, ettei useimmissa kohteissa ole saatavilla lääketieteellisen tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävissä olevia kursseja tai ne eivät ole avoinna ulkomaalaisille opiskelijoille. Jos kuitenkin on kiinnostunut nimenomaan näistä ohjelmista ja kohteista, voi asiasta olla yhteydessä kv-koordinaattoriin.

 

Muut vaihdot:

Vaihdon voi järjestää myös itsenäisesti. Tällöin vaihdon järjestäminen on omalla vastuulla: muun muassa mahdolliset yliopiston lukukausimaksut tulee selvittää itse. Näihin Freemover-vaihtoihin ei yleensä voi saada apurahaa.

Poikkeuksen tekee Euroopan ulkopuolella suoritettava harjoitteluvaihto, joka kestää vähintään 2 kk ja josta saa hyväksiluettua vähintään 5 op. Harjoittelu voi olla kliinistä työtä tai tutkimusharjoittelua (esimerkiksi syväriprojektiin liittyen). Apurahan hakeminen edellyttää vaihdon hyväksyntää yliopiston toimesta SoleMove-järjestelmässä. Lue lisää: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelu-ulkomailla

Harjoitteluvaihdoista Euroopan ulkopuolella kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä tiedekunnan KV-koordinaattoriin.

 

FiMSIC:n kautta vaihtoon

FiMSIC eli Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta ylläpitää opiskelijavoimin toimivaa vaihtotoimintaa IFMSA:n (International Federation of Medical Students’ Association) SCOPE ja SCORE -projektien kautta. SCOPE tarjoaa 4 vk:n harjoitteluvaihtoja ja SCORE 4 vk:n sekä 8 vk:n tutkimusvaihtoja. FiMSIC:n sopimusten mukaisten paikkojen esihaku tapahtuu lokakuussa ja paikkajako perustuu aktiivisuuspisteisiin (lue lisää FiMSIC:n verkkosivuilta).

 

Haettavana olevat kohdemaat määräytyvät vuosittain tehtyjen sopimusten mukaan. Kohdemaat julkistetaan vuosittain syyskuun lopussa. Harjoitteluvaihtojen hyväksiluku amanuenssuuriksi on mahdollista mutta riippuu oppiainevastaavasta. Vaihtoon hakemisen yhteydessä maksettava vaihtomaksu (2019: 350€) takaa majoituksen ja yhden aterian arkipäivisin vaihdon ajaksi. FiMSIC vaihtoihin ei toistaiseksi voi hakea apurahaa yliopistolta.

 

Vaihtohakujen aikataulut:

HOX! Lue huolella yllä oleva info eri vaihto-ohjelmista tietääksesi mitkä ajankohdat ovat sinun kannaltasi tärkeimpiä!

 

SYYSLUKUKAUSI:

ERASMUS-haku [SYYSKUU]

Haettavana ovat alkukevään päähaussa mahdollisesti jakamatta jääneet seuraavan lukukauden paikat (kevät-kesä -lukukausi).

Tiedekunnan KV-päivä / -ilta [SYYS-LOKAKUU]

Lääketieteellisen tiedekunnan useana syksynä järjestämä tapahtuma, jossa esitellään eri kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja vaihto-ohjelmia. Lisäksi tapahtumassa tiedotetaan hakuajoista.

Yliopiston yleisten kaukovaihtokohteiden haku [LOKAKUU]

Haettavana ovat yliopiston sopimusten mukaiset vaihtopaikat mm. Australiaan, Pohjois-Amerikkaan ja ISEP-vaihtoon. (Paikat ovat periaatteessa myös lääketieteenopiskelijoiden haettavissa, mutta paikan saaminen on hyvin vaikeaa, p.k. lue huolellisesti oleva ohjeistus eri vaihto-ohjelmista).

FiMSIC-vaihtopaikkojen esihaku [LOKAKUU]

Haettavana ovat FiMSIC:n solmimien sopimusten mukaiset vaihtopaikat seuraavalle vaihtokaudelle (huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun).

KEVÄTLUKUKAUSI:

Yliopiston kaukokohteiden ja tiedekunnan kahdenvälisten kaukokohteiden haku [TAMMIKUU]

Haettavissa ovat yliopiston solmimien vaihtosopimusten mukaiset paikat muun muassa Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan, sekä tiedekunnan solmimien kahdenvälisten sopimusten mukaiset vaihtopaikat.

ERASMUS -haku [HELMIKUU]

Haettavissa ovat tiedekunnan solmimien ERASMUS-sopimusten mukaiset vaihtopaikat seuraavalle lukuvuodelle.

  

Kotikansainvälistyminen

Vaihto ei ole ainoa kansainvälistymisen muoto, eikä sinun ei tarvitse lähteä Oulua kauemmaksi voidaksesi luoda kansainvälisiä kontakteja!

Yliopiston kautta haetaan vuosittain opiskelijoita muun muassa kummi- ja vertaistutor-toimintaan tuleville yliopiston vaihtareille. Toimesta maksetaan myös pientä palkkaa.

Myös FiMSIC hakee opiskelijoita mukaan vaihtotoimintaan. Opiskelijat voivat toimia majoittajina tai kummeina tuleville vaihto-opiskelijoille, yleensä kuukauden kerrallaan. Majoittamisesta maksetaan pientä vuokraa, ja lisäksi molemmat toimet kerryttävät vaihtopisteitä.

Vaihdoista enemmän kiinnostuneet voivat hakea myös vuoden kestävään vaihtovirkailijan virkaan. Vaihtovirkailijat toimivat niin tulevien kuin lähtevienkin vaihto-opiskelijoiden kanssa, ja saavat lisäksi tutustua muiden kaupunkien virkailijoihin eri tapahtumissa. Virkailijat kerryttävät myös vaihtopisteitä kummi- ja majoitustoimintaa enemmän, mutta toimesta ei makseta palkkaa.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse sitoutua mihinkään viralliseen rooliin, voidaksesi hengailla vaihto-opiskelijoiden kanssa! Killan kv-vastaavan kautta voit päästä mukaan vaihtarihengailuihin ja -ryhmiin. Villi huhu kertoo, että satunnaisesti yksittäisiä vaihtareita voi myös ilmaantua Killan kannatusjäsenten listoille ja kiltahuoneelle ilmaisen kahvin houkuttelemana. Tällöin toki kannattaa kärppänä tarrata kyseisiin harvinaisuuksiin kiinni ja luoda helpoimmalla mahdollisella tavalla kansainvälisiä kontakteja kahvikupposen äärellä!

Päivitetty: kesä 10, 2022 @ 14:13