Kansainvälisyys

Tämän sivun tarkoitus on lyhyesti ja ytimekkäästi esitellä ja helpottaa lääketieteen opiskelijoita löytämään eri vaihtoehtoja kansainvälistymiseen. Tälle sivulle on kerätty lyhyt infopaketti sekä eri lähteitä ja yhteystietoja, joita hyödyntämällä pääsee kansainvälistymisen tielle!

Yhteystietoja:

LTK:n kansainvälisten asioiden suunnittelija ja lääketieteen vaihtokoordinaattori

Opiskelijoiden tärkein yhteyshenkilö ja apuri yliopiston vaihto-ohjelmia ym. kansainvälistymistä koskevissa asioissa.

elisa.mejias@oulu.fi

 

OLK:n kansainvälisyysvastaava

OLK:n kv-vastaava on Killan ja opiskelijoiden edustaja tiedekunnan kansainvälisyysasioissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymisen ja sen mahdollisuuksien edistäminen toimien samalla Killan ja kansainvälisten opiskelijoiden välisenä yhteyshenkilönä.

kansainvalisyysvastaava@olk.fi

 

FiMSIC Oulu

FiMSIC eli Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestössä IFMSA:ssa (International Federation of Medical Students’ Association). FiMSIC järjestää vaihtoja sekä pyörittää projekteja ja järjestää koulutuksia. FiMSIC:n kautta on mahdollista lähteä harjoitteluvaihtoon (SCOPE) tai tutkimusvaihtoon (SCORE). Oulussa FiMSIC:n toiminnasta vastaa Oulun paikalliskomitea. FiMSIC:in muusta kuin vaihtotoiminnasta lisää FiMSIC-välilehdellä.

Oulun vaihtotiimi: exchanges_oulu@fimsic.org  

 

VAIHTO-OPISKELU

Vaihto-opiskelu on mahdollista lyhyestä parin viikon vaihdosta 12 kuukauteen. Lyhyeen vaihtoon lähtö lääkisläiselle on FiMSIC-vaihto (1kk), pidemmät vaihdot taas onnistuvat helpoiten tiedekunnan kautta Erasmus-ohjelmalla (2-12kk) tai kahdenvälisillä sopimuksilla yliopistojen välillä. Vaihtoon on mahdollista kuitenkin päästä myös muiden ohjelmien kautta, tai etsimällä vaihtopaikan itse.

Yliopiston kautta vaihtoon

Yliopisto ja tiedekunta tarjoavat erilaisia vaihtomahdollisuuksia vuosittain. Vaihtopaikkojen yliopiston sisäinen esihaku tapahtuu yliopiston SoleMove –järjestelmässä, jossa haetaan sekä yliopiston yleisiä että tiedekuntaspesifisiä vaihtopaikkoja. Tietoa yliopiston vaihto-ohjelmista ja -kohteista saa esimerkiksi yliopiston Vaihtoon –sivuilta täältä.

Yliopiston tarjoaman vaihtopaikan saaminen edellyttää, että voit edistää opintojasi vaihdoissa suorittamistasi kursseista, eli saada opintopisteitä tutkintoosi sisällytettävistä kursseista. Käytännössä tämä rajaa mahdollisia yliopiston yleisiä vaihto-ohjelmia ja kohteita erityisesti lääketieteen opiskelijoilta.

Opintopistevaatimukset ovat suuntaa-antavasti 5 op/kk, tai noin 30 op/lukukausi.

Lääketieteen opiskelijoilla onkin paremmat mahdollisuudet saada lääketieteellisen tiedekunnan solmimien vaihtosopimusten mukaisia paikkoja, jolloin opintojen hyväksiluku on usein helpompaa ja hakijoita vähemmän. Lääketieteellinen tiedekunta solmii ERASMUS ja Nordplus -sopimuksia, sekä kahdenvälisiä sopimuksia yksittäisten yliopistojen kanssa.

Kurssien hyväksilukua tutkintoon kannattaa selvitellä jo vaihtoa harkitessa yhdessä kv-koordinaattorin kanssa, sekä vaihtoa suunnitellessa myös oppiainevastaavien ja koulutussuunnittelijoiden kanssa.

Esihaussa sopimuspaikan saamisen jälkeen opiskelijan täytyy vielä hakea varsinaista vaihtopaikkaa suoraan kohdeyliopistosta sen ohjeistuksen mukaan, ennen kuin vaihto voi varmistua. Saadessasi yliopiston vaihtopaikan, voit yleensä hakea vaihtoon myös apurahaa. Apurahan saaminen edellyttää vaihdon hyväksyntää SoleMove –järjestelmässä, opintopisteiden saamista ja apurahahakemuksen tekemistä SoleGrant –järjestelmässä.

LTK:n vaihto-ohjelmat:

ERASMUS+ sekä ERASMUS+ Traineeship -vaihdot

 • Suurin vaihto-ohjelmista, vaihdot Euroopan sisällä
 • Erasmus+
   • Kesto 3-12kk
   • Hakuaika helmikuussa, syyskuussa täydentävä haku täyttämättä jääneisiin kohteisiin
   • Vaihdossa voi suorittaa joko opintoja ja/tai harjoittelua
   • Haettavana ERASMUS-ohjelmaan kuuluvat yliopistot tiedekuntaspesifisten sopimusten mukaisesti
    • Erasmus-partnerit vaihtelevat vuosittain, partnereita voi selata SoleMove-järjestelmästä
    • Tällä hetkellä sopimuksia ainakin seuraavista maista: Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa, Italia, Slovakia, Slovenia
 • Erasmus+ Traineeship
   • Kesto 2-12kk
   • Haettavana kaikki lääketieteelliset Erasmus-yliopistot, mutta osa paikoista ottaa opiskelijoita vain partneri-yliopistoista
   • Haku liukuvasti ympäri vuoden, haku vähintään 4kk ennen harjoittelua
   • Harjoittelupaikka sovitaan ensin suoraan kohdeyliopiston kanssa (itse tai kv-koordinaattorin välityksellä), jonka jälkeen haetaan yliopiston hyväksyntää harjoittelulle SoleMove -järjestelmässä
   • Harjoittelun hyväksiluvusta sovittava etukäteen
 • Haettavissa ERASMUS-apurahaa/yleistä apurahaa

Nordplus – vaihdot

 • Pienempi ohjelma, vaihdot pohjoismaissa
   • Jää joskus ERASMUS-ohjelman varjoon kohdeyliopistoissa, kun ensisijaisesti hyväksytään Erasmus-hakijoita
 • Kesto 1 vk – 10 kk
 • Hakuaika samaan aikaan Erasmus-vaihtojen kanssa
 • Vaihto voi sisältää kurssiopintoja ja/tai harjoitteluja
 • Haettavana pohjoismaiset Nordplus-verkostoon kuuluvat yliopistot tiedekunnan sopimusten mukaisesti
   • 21 pohjoismaista kohdetta
   • Yliopistoja voi selata SoleMove-järjestelmästä
 • Haettavissa Nordplus/Erasmus-apurahaa

Yliopistojen kahdenväliset vaihdot

 • Kesto 2-6kk
 • Haku opintovaihtoon kerran vuodessa marraskuussa
   • Harjoitteluvaihtoon ei selkeää rajaa, voi hakea marraskuun haun yhteydessä tai sopia vaihdoin erikseen, mutta tämä tehtävä hyvissä ajoin useampi kuukausi ennen harjoittelun alkua
 • Haettavat kohteet vaihtelevat vuosittain, sopimukset tällä hetkellä
   • Hallym (Etelä-Korea)
   • Kyoto (Japani)
   • Kysy ajankohtainen tieto kv-koordinaattorilta!
 • Haettavissa yliopiston yleistä apurahaa

 

Yliopiston yleiset vaihto-ohjelmat:

Yliopistolla on kaikille opiskelijoille avoinna olevia vaihto-ohjelmia ja -kohteita kuten ISEP, north2north, FIRST ja muut vaihto-ohjelmat (esimerkiksi Australiaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan). Käytännössä lääketieteen opiskelijoiden on kuitenkin vaikea saada näitä paikkoja, sillä he kilpailevat samoista paikoista kaikkien muiden yliopiston opiskelijoiden kanssa. Hakua vaikeuttaa se, ettei useimmissa kohteissa ole saatavilla lääketieteellisen tutkinto-ohjelmaan hyväksyttävissä olevia kursseja tai ne eivät ole avoinna ulkomaalaisille opiskelijoille. Mahdollisuus saada vaihtopaikka kuitenkin on, jos paikkoja jää käyttämättä.

 • Haku kaukohaun aikaan eli marraskuussa
 • Jos haet näitä paikkoja, tarvitset suunnitelman mitä kursseja ottaisit (löytyy parhaiten googlaamalla) ja miten ne hyödyttäisivät lääketieteen opinnoissa, motivaatiokirje sekä haastattelu; hakemukset pisteytetään näiden perusteella
 • Jos olet kiinnostunut nimenomaan näistä ohjelmista ja kohteista, kannattaa asiasta olla yhteydessä kv-koordinaattoriin

 

Freemover-vaihdot:

Vaihdon voi järjestää myös itsenäisesti. Tällöin vaihdon järjestäminen on omalla vastuulla: muun muassa mahdolliset yliopiston lukukausimaksut tulee selvittää itse. Näihin Freemover-vaihtoihin ei yleensä voi saada apurahaa.

Poikkeuksen tekee Euroopan ulkopuolella suoritettava harjoitteluvaihto, joka kestää vähintään 2 kk ja josta saa hyväksiluettua vähintään 5 op. Harjoittelu voi olla kliinistä työtä tai tutkimusharjoittelua (esimerkiksi syväriprojektiin liittyen). Apurahan hakeminen edellyttää vaihdon hyväksyntää yliopiston toimesta SoleMove-järjestelmässä. Lue lisää: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/harjoittelu-ulkomailla

 • Lääkiksen kautta freemover-vaihdossa on oltu mm. Israelissa, Kanadassa ja Afrikan maissa
 • Syväriprojektia ulkomailla varten tarvitset ohjaajan, aiheen ja tutkimussuunnitelman
 • Kaukovaihdoista Euroopan ulkopuolella kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä tiedekunnan KV-koordinaattoriin

 

FiMSIC -vaihdot:
 • Ei suoraan yhteydessä tiedekuntaan, haku FiMSIC:in kautta
 • Vaihtojen kesto 1kk
 • Hakuaika lokakuussa, seuraa Lääkis-listaa ja FiMSIC:in nettisivuja
 • Ei opintopistevaatimuksia
 • Vaihto sisältää joko tutkimustyötä (SCORE) tai harjoittelua (SCOPE), joista mahdollisuus hakea amanuenssuureja (riippuen oppiaineesta)
 • Haettavana olevat kohdemaat määräytyvät vuosittain tehtyjen sopimusten mukaan. Kohdemaat julkistetaan vuosittain syyskuun lopussa FiMSIC:in nettisivuilla ja Abroad-lehdessä
 • Jaettavat paikkojen jako perustuu aktiivisuuspisteisiin (lue lisää FiMSIC:in verkkosivuilta: Vaihdot – Fimsic )
 • Ylijääneet paikat jaetaan varsinaisen haun päätyttyä jälkihaussa, jossa nopeimmat syövät hitaat, paikkoja saattaa olla kuitenkin vielä tarjolla pitkälle kevääseen
 • Vaihtoon hakemisen yhteydessä maksettava vaihtomaksu (380€) takaa majoituksen ja yhden aterian arkipäivisin vaihdon ajaksi
 • Yliopistolta tulossa mahdollisuus hakea apurahaa

 

Vaihtohakujen aikataulut:

SYYSKUU

 • ERASMUS-haku: Haettavana ovat alkukevään päähaussa mahdollisesti jakamatta jääneet kevätlukukauden paikat

LOKAKUU

 • FiMSIC-vaihtopaikkojen haku: SCORE- ja SCOPE-paikat ympäri maailmaa
   • Varsinaisessa haussa jakamatta jääneet paikat jaetaan jälkihaussa nopeat syövät hitaat -periaatteella

MARRASKUU

 • Kaukokohteiden haku: Haettavissa ovat yliopiston solmimien vaihtosopimusten mukaiset paikat kaukokohteisiin sekä tiedekunnan solmimien kahdenvälisten sopimusten mukaiset vaihtopaikat

HELMIKUU

 • ERASMUS-haku: Haettavissa ovat tiedekunnan solmimien ERASMUS-sopimusten mukaiset vaihtopaikat seuraavalle lukuvuodelle

Apurahat

 • Erasmus/Nordplus-vaihtoihin heattavissa oma apurahansa
 • Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin voi hakea yliopiston apurahaa
 • Freemover-harjoitteluihin yliopiston kautta on mahdollista hakea apurahaa, muihin freemover-vaihtoihin ei
 • Mikäli tukikuukausia on jäljellä, voi Kelalta hakea ulkomaiden opintotukea (opintopistevaatimukset)
 • FiMSIC-vaihtoihin tulossa mahdollisuus hakea tiedekunnalta apurahaa!
 • Lisätietoja: Vaihdon rahoitus | Oulun yliopisto

 

KV-päivä/-ilta:

Yleensä syyslukukaudella järjestettävä tapahtuma, jossa esitellään eri kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja vaihto-ohjelmia, sekä kerrotaan hakuajoista. Seuraa lääkislistaa! Muina aikoina ole rohkeasti yhteydessä kv-vastaavaan, kv-koordinaattoriin ja FiMSIC-vaihtovirkalijoihin.

  

KOTIKANSAINVÄLISTYMINEN aka vaihtarien kanssa hengailu

Vaihto ei ole ainoa kansainvälistymisen muoto, eikä sinun tarvitse lähteä Oulua kauemmaksi voidaksesi luoda kansainvälisiä kontakteja! Parhaimmassa tapauksessa saat hyviä ystäviä (ja voit jopa majoittua heidän sohvallaan kiertäessäsi maailmaa).

Kummitoiminta:

 • Yliopiston kautta haetaan vuosittain opiskelijoita muun muassa kummitoimintaan tuleville yliopiston vaihtareille. Toimesta maksetaan myös pientä palkkaa.
 • Myös FiMSIC hakee opiskelijoita mukaan vaihtotoimintaan. Opiskelijat voivat toimia majoittajina tai kummeina tuleville vaihto-opiskelijoille, yleensä kuukauden kerrallaan. Majoittamisesta maksetaan pientä vuokraa, ja lisäksi molemmat toimet kerryttävät vaihtopisteitä.

Vaihtovirkailija:

 • FiMSIC-vaihdoista enemmän kiinnostuneet voivat hakea myös vuoden kestävään vaihtovirkailijan virkaan. Vaihtovirkailijat toimivat niin tulevien kuin lähtevienkin vaihto-opiskelijoiden kanssa, ja saavat lisäksi tutustua muiden kaupunkien virkailijoihin eri tapahtumissa.
 • Virkailijat kerryttävät myös vaihtopisteitä kummi- ja majoitustoimintaa enemmän, mutta toimesta ei makseta palkkaa.
 • Haku virkailijaksi lokakuussa

Vaihtarien kanssa hengailu:

Sinun ei kuitenkaan tarvitse sitoutua mihinkään viralliseen rooliin, voidaksesi hengailla vaihto-opiskelijoiden kanssa! Killan kv-vastaavan kautta voit päästä mukaan vaihtarihengailuihin ja -ryhmiin. Villi huhu kertoo, että satunnaisesti yksittäisiä vaihtareita voi myös ilmaantua Killan kannatusjäsenten listoille ja kiltahuoneelle ilmaisen kahvin houkuttelemana. Tällöin kannattaa kärppänä tarrata kyseisiin harvinaisuuksiin kiinni ja luoda helpoimmalla mahdollisella tavalla kansainvälisiä kontakteja kahvikupposen äärellä!

International Kontinkangas FB-ryhmä: International Kontinkangas | Facebook

Päivitetty: tammi 19, 2023 @ 19:02