AMANUENSSUURI

Mitä ne ovat?

Amanuenssuuri on lääketieteen opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua, jota tulee sisällyttää vähintään 16 viikon verran (24 op). Amanuenssuuria on suoritettava vähintään kolmella eri erikoisalalla, joihin lasketaan myös tutkimustyönä tehty harjoittelu. Amanuenssuuria ei voi suorittaa opintojakson aikana.

Missä voin suorittaa amanuenssuurin?

Harjoitteluohjesääntö: ”Harjoittelun voi suorittaa myös lääkärin tehtävissä erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa, puolustusvoimissa tai siviilipalveluksen aikana, Suomessa tai ulkomailla.” Voit suorittaa amanuenssuurin myös opetus- ja tutkimustyönä.

Miten haen amanuenssuuria OYS:aan?

Varmista ensin, mille erikoisalalle voit tehdä amanuenssuurin opintojen tässä vaiheessa. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun ko. erikoisalan opinnot ovat suoritettu. Amanuenssuuripaikat jaetaan huomioiden kurssiasema ja kladisijoitus.

Täytä hakulomake, joka löytyy myös Optimasta HARJOITTELU (amanuenssuuri) -> Lääketieteen kilta -> Amanuenssuurihakemus. Hakulomake tulee tulostaa paperille ja palauttaa täytettynä kiltahuoneen läheisyydessä olevaan postilaatikkoon. Hakemus tulee palauttaa sen kuukauden lopussa, josta on kaksi kuukautta amanuenssuurin alkukuukauteen. Esimerkiksi joulukuussa alkavien harjoitteluiden hakulomakkeet tulee palauttaa 30.9. mennessä.

OYS:n amanuenssuuripaikat jakaa Oulun Lääketieteellisen Killan Paikanvälittäjät. Alustava amanuenssuurijako suoritetaan hakulomakkeiden eräpäivän jälkeen. Tieto paikansaaneista tulee ilmi alustavasta amanuenssuurijaosta, joka jaetaan sekä lääkis-sähköpostilistalle että tulosteena kiltahuoneen läheisyydessä olevaan Amanuenssuuritauluun. Paikkoihin sitoutumattomien tulee hyväksyä paikkansa laittamalla ruksi amanuenssuuritaululla olevaan tulosteeseen. Alustavan jaon jälkeen suoritetaan lopullinen jako, jossa varmistetaan paikkoihin sitoutuneiden opiskelijoiden amanuenssuuripaikat. Lopullinen jako menee myös OYS:n eri erikoisalojen klinikoille.

Miten haen amanuenssuuria OYS:n ulkopuolelle?

Varmista ensin, mille erikoisalalle voit tehdä amanuenssurin opintojen tässä vaiheessa. Ole itse yhteydessä suoraan harjoittelupaikan opiskelijaharjoitteluista vastaavaan henkilöön, usein ylilääkäri. Hakukäytännöt ja ajat vaihtelevat yksiköittäin. Huomioi, että joidenkin esimerkiksi keskussairaaloiden amanuenssuuripaikkoja haetaan Kuntarekry –sivuston kautta.

Miten toimin saatuani paikan joko OYS:sta tai OYS:n ulkopuolelta?

Palauta koulutuksen lähipalvelupisteeseen täytetty ohjaussitoumuslomake, jossa on sekä opiskelijan että harjoittelupaikan tiedot. Ohjaussitoumus tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen harjoittelun alkua. OYS:n ulkopuolisissa amanuenssuureissa ohjaussitoumukseen tulee liittää dokumentti, josta käy ilmi harjoittelupaikkaan liittyvät asiat (esimerkiksi harjoittelun ajankohta ja paikka sekä ohjaaja). Koulutuspalveluista lomake toimitetaan oppiainevastaavalle, joka allekirjoittaa lomakkeen. Muista hakea ohjaussitoumus takaisin ennen harjoittelun alkua.

Miten toimin harjoittelun päätyttyä?

Toimita koulutuksen lähipalvelupisteeseen ohjaussitoumuslomake, jossa on kuittaus harjoittelun suorittamisesta, sekä työtodistus. Tarvittaessa toimita työajanseurantaraportti tai muu todistus korvatuista tunneista.

HUOM!
Amanuenssuurissa olet työsuhteessa kyseisen terveydenhuollon yksikköön ja sinua sitovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Luethan ennen harjoittelun alkua sekä harjoitteluohjesäännön että erikoisalakohtaiset ohjeet Optimasta HARJOITTELU (amanuenssuuri) –kansiosta. Optiman poistuttua ohjeistuksien sijainti ilmoitetaan erikseen. Harjoitteluohjesääntö löytyy Oulun yliopiston nettisivuilta.

Lisätietoa saat killan paikanvälittäjiltä osoitteesta paikanvalitys@olk.fi

Miten haet OYS:n amaneunssuuripaikkoja, jos opiskelet lääketiedettä muualla kuin Oulun yliopistossa?

Yllä olevat ohjeistukset milloin ja minne voit hakea pätevät myös sinuun. Täytä yllä oleva hakemus ja toimita se sähköpostitse paikanvälittäjille (paikanvalitys@olk.fi) määräaikaan mennessä. Huomioithan, että Killan Paikanvälittäjät jakavat amanuenssuuripaikat ensisijaisesti oman yliopiston opiskelijoille, sitten ulkopaikkakuntalaisille. Paikanvälitys informoi sinua, jos alustavan jaon jälkeen jakavat sinulle paikan OYS:sta ja miten sen jälkeen toimitaan.

 

Lisätietoa harjoitteluista yliopiston sivulta täältä.

Päivitetty: touko 26, 2020 @ 15:59