Amanuensuuri

Amanuenssuuri on lääketieteen opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua, jota tulee sisällyttää tutkintoon vähintään neljän kuukauden (24 opintopisteen) verran. Amanuenssuuri tulee suorittaa vähintään kolmella eri erikoisalalla. Amanuenssuuria EI voi suorittaa opintojakson aikana.

Paikanvälittäjiin saa yhteyden osoitteella paikanvalitys(at)olk.fi

Missä voin suorittaa amanuenssuurin?
Harjoitteluohjesääntö:
”Harjoittelujaksoja OYS:ssa koordinoi Oulun Lääketieteellinen Kilta r.y. Harjoittelun voi suorittaa myös lääkärin tehtävissä erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa, puolustusvoimissa tai siviilipalveluksen aikana, Suomessa tai ulkomailla.”
Käytännössä siis missä tahansa erikoislääkärijohtoisessa terveydenhuollon yksikössä.

Miten haen amanuenssuuria OYS:aan?
Varmista ensin, mille erikoisalalle voit tehdä amanuenssuurin opintojen tässä vaiheessa. Perussääntönä on, että erikoisalan kurssin tulee olla suoritettuna. Täytä hakulomake, joka löytyy myös Optimasta HARJOITTELU/amanuenssuuri -> Lääketieteen kilta -> Hakemus uusi opintosuunnitelma. Hakulomake tulee tulostaa paperille ja palauttaa täytettynä Kontinkankaan kirjaston ulkopuoella (1. krs) olevaan vihreään postilaatikkoon. Hakemus tulee palauttaa sen kuukauden lopussa, josta on kaksi kuukautta amanuenssuurin alkukuukauteen. Esimerkiksi joulukuussa alkavien harjoitteluiden hakulomakkeet tulee olla palautettuna ennen syyskuun loppua.

Miten haen amanuenssuuria OYS:n ulkopuolelle?
Varmista ensin, mille erikoisalalle voit tehdä amanuenssuurin opintojen tässä vaiheessa. Ole yhteydessä suoraan harjoittelupaikan opiskelijaharjoitteluista vastaavaan henkilöön, usein ylilääkäri. Hakukäytännöt ja ajat vaihtelevat yksiköittäin.

Huom!
Amanuenssuurissa olet työsuhteessa kyseiseen terveydenhuollon yksikköön ja sinua sitovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Miten haen amanuenssuurin osaksi tutkintoa, kun olet saanut harjoittelupaikan?

Harjoittelun päätteeksi palauta harjoituskirjan viimeinen sivu opintotoimistoon.

Päivitetty: Sep 16, 2019 @ 08:36