AMANUENSSUURI

Mikä?

Amanuenssuuri on lääketieteen opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua, jota tulee sisällyttää vähintään 16 viikon verran (24 op). Harjoitteluita on suoritettava vähintään kolmella eri erikoisalalla.

Missä voin suorittaa amanuenssuurin?

Harjoittelun voi suorittaa OYS:ssa, ja näitä harjoittelupaikkoja koordinoi OLK Paikanvälitys. Sen lisäksi, harjoittelun voi suorittaa OYS:n ulkopuolella, jolloin harjoittelujakson järjestämisestä vastaa opiskelija itse.

Miten haen amanuenssuuria OYS:sta?

Aloita lukemalla harjoitteluohjesääntö.

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun kyseiseen oppiaineeseen liittyvät opinnot on suoritettu.

Täytä hakulomake. Hakemus tulee palauttaa viimeistään sen kuukauden lopussa, josta on kaksi kuukautta amanuenssuurin alkukuukauteen.

Amanuenssuuripaikat jaetaan huomioiden kurssiasema ja kurssin sisäinen kladisijoitus. Tieto paikan saaneista tulee ilmi alustavasta amanuenssuurijaosta, joka lähetetään lääkis-sähköpostilistalle, minkä jälkeen paikkoihin sitoutumattomien tulee hyväksyä paikkansa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen jaetaan lopullinen jako, jossa varmistetaan sitoutuneiden opiskelijoiden harjoittelupaikat.

Miten haen amanuenssuuria OYS:n ulkopuolelle?

Ole itse yhteydessä suoraan harjoittelupaikan opiskelijaharjoitteluista vastaavaan henkilöön. Hakukäytännöt ja ajat vaihtelevat yksiköittäin.

Miten toimin saatuani paikan joko OYS:sta tai OYS:n ulkopuolelta?

Palauta koulutuksen lähipalvelupisteeseen täytetty ohjaussitoumuslomake, jossa on sekä opiskelijan että harjoittelupaikan tiedot. Ohjaussitoumus tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen harjoittelun alkua. OYS:n ulkopuolisissa amanuenssuureissa ohjaussitoumukseen tulee liittää dokumentti, josta käy ilmi harjoittelupaikkaan liittyvät asiat (esimerkiksi harjoittelun ajankohta ja paikka sekä ohjaaja). Koulutuspalveluista lomake toimitetaan oppiainevastaavalle, joka allekirjoittaa lomakkeen.

Miten toimin harjoittelun päätyttyä?

Toimita koulutuksen lähipalvelupisteeseen ohjaussitoumuslomake, jossa on kuittaus harjoittelun suorittamisesta, sekä työtodistus.

Miten haet OYS:n amaneunssuuripaikkoja, jos opiskelet lääketiedettä muualla kuin Oulun yliopistossa?

Täytä yllä oleva hakemus ja toimita se sähköpostitse paikanvälittäjille (paikanvalitys(a)olk.fi) määräaikaan mennessä.

Huomioithan, että Killan Paikanvälittäjät jakavat amanuenssuuripaikat ensisijaisesti oman yliopiston opiskelijoille, sitten ulkopaikkakuntalaisille.

Lisätietoa:

Katsothan Moodlesta LTK:n ohjeet!

Harjoitteluohjesääntö

Hakulomake

Yliopiston sivut 

paikanvalitys(a)olk.fi

Päivitetty: touko 5, 2021 @ 16:39