Amanuenssuuri

Mikä?

Amanuenssuuri on lääketieteen opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua, jota tulee sisällyttää opintoihin vähintään 16 viikon verran (24 op). Harjoitteluita on suoritettava vähintään kolmella eri erikoisalalla.

Missä voin suorittaa amanuenssuurin?

Harjoittelun voi suorittaa OYS:ssa: näitä harjoittelupaikkoja koordinoi OLK Paikanvälitys. Sen lisäksi harjoittelun voi suorittaa OYS:n ulkopuolella, jolloin harjoittelujakson järjestämisestä vastaa opiskelija itse.

Miten haen amanuenssuuria OYS:sta?

Aloita lukemalla harjoitteluohjesääntö.

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti sen jälkeen, kun kyseiseen oppiaineeseen liittyvät opinnot on suoritettu.

Täytä hakulomake. Hakemus tulee palauttaa kurssin kladivastaavalle viimeistään sen kuukauden lopussa, josta on kaksi kuukautta amanuenssuurin alkukuukauteen. Esimerkiksi kesäkuun hakemukset tulee palauttaa viimeistään 31.3.

Amanuenssuuripaikat jaetaan kurssiasema ja kurssin sisäinen kladisijoitus huomioiden. Lääkis-listalle lähetettävästä alustavasta amanuenssuurijaosta käy ilmi paikan saaneet. Paikkoihin sitoutumattomien tulee hyväksyä paikkansa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen jaetaan lopullinen jako, jossa varmistetaan sitoutuneiden opiskelijoiden harjoittelupaikat.

Miten haen amanuenssuuria OYS:n ulkopuolelle?

Ole itse yhteydessä suoraan harjoittelupaikan opiskelijaharjoitteluista vastaavaan henkilöön. Hakukäytännöt ja ajat vaihtelevat yksiköittäin.

Miten toimin saatuani paikan joko OYS:sta tai OYS:n ulkopuolelta?

Palauta koulutuksen lähipalvelupisteeseen täytetty ohjaussitoumuslomake, jossa on sekä opiskelijan että harjoittelupaikan tiedot. Ohjaussitoumus tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen harjoittelun alkua. OYS:n ulkopuolisissa amanuenssuureissa ohjaussitoumukseen tulee liittää dokumentti, josta käy ilmi harjoittelupaikkaan liittyviä tietoja (esimerkiksi harjoittelun ajankohta ja paikka sekä ohjaaja). Koulutuspalveluista lomake toimitetaan oppiainevastaavalle, joka allekirjoittaa lomakkeen.

Miten toimin harjoittelun päätyttyä?

Toimita koulutuksen lähipalvelupisteeseen työtodistus sekä ohjaussitoumuslomake, jossa on kuittaus harjoittelun suorittamisesta.

Miten haet OYS:n amanuenssuuripaikkoja, jos opiskelet lääketiedettä muualla kuin Oulun yliopistossa?

Täytä yllä oleva hakemus ja toimita se sähköpostitse paikanvälittäjille (paikanvalitys@olk.fi) määräaikaan mennessä.

Huomioithan, että Killan paikanvälittäjät jakavat amanuenssuuripaikat ensisijaisesti oman yliopiston opiskelijoille, sitten ulkopaikkakuntalaisille.

Lisätietoa:

Katsothan Moodlesta LTK:n ohjeet!

Harjoitteluohjesääntö

Hakulomake

Yliopiston sivut 

paikanvalitys@olk.fi

Päivitetty: joulu 18, 2022 @ 21:06